Clients

 • TB

  Advice on accessible tourism-related matters: content management and publishing for the website www.barcelona-access.cat, staff training at tourist information offices, production of braille brochures, speaker at round table sessions and courses on accessible tourism, etc.

  Back to top

 • Direcció General de Cooperació Cultural

  Elaboració de la “Guia per a l’accessibilitat del sistema de venda d’entrades”, en el marc del Pla d’accessibilitat dels equipaments escènics i musicals públics 2017-2020.

  Back to top

 • Art Nouveau Network

  Réseau Art Nouveau Network

  Advice on how to make European Art Nouveau heritage accessible for blind people.

  Back to top

 • Barcelona Institute of Culture

  Ajuntament de Barcelona - Institut de Cultura

  Writing of the book Exposicions accessibles: Criteris per a eliminar les barreres de la comunicació i facilitar l'accés als continguts (Accessible exhibitions: criteria for eliminating barriers to communication and facilitating access to content).

  Assistance with the event Miró a les fosques (Miró in the dark), Barcelona Poetry Week 2014.

  Back to top

 • ONCE

  ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles)

  Live audio description for theatre shows.

  Back to top

 • UAB

  UAB (Universitat Autònoma de Barcelona)

  Professor in the Master in Audiovisual Translation since 2007: Audio description in museums.

  Back to top

 • Julià Travel

  Julià Travel

  Audio guides: drawing up of original scripts and coordination of translations and narrations.

  Back to top

 • Albedo-Fulldome

  Albedo-Fulldome

  Accessibility for documentaries: audio description, subtitling and signing.

  Back to top

 • IMPD (Institut Municipal de Persones amb Discapacitat)

  Ajuntament de Barcelona

  Audioguies descriptives de les exposicions “Distinció” i “Dissenyes o treballes?”, Museu del Disseny. Redacció del guió original, traduccions i locucions.

  Back to top