Descripció de fotografies

Fotografia de Eugenio Recuenco

A l’exposició “Distinció. Un segle de fotografia de moda” hi trobareu un seguit de fotografies amb la seva versió tàctil i la descripció detallada. Hem redactat els textos d’aquestes descripcions i locutat els audios, que es poden escoltar a les sales del Museu del Disseny. Si bé les descripcions s’han fet pensant en el públic que no pot veure les imatges, qualsevol persona hi descobrirà detalls en mirar la fotografia tot escoltant la seva descripció. Perquè veure-hi, no vol dir saber mirar!


Voleu provar-ho? Escolteu:

Read more...

Sessió a la UAB sobre “L’audio descripció als museus”

Els alumnes del màster durant la pràctica

En el programa del Màster de Traducció Audiovisual (MTAV) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), s’inclou l’audio descripció en totes les seves modalitats. La tècnica de traduir en paraules les imatges visuals és aplicable no només al cinema, al teatre o la TV, sinó també en l’àmbit dels museus per a la descripció de les obres d’art. Des del curs 2007-08 hem impartit en cada edició del màster una sessió de 3 hores, que inclou una part teòrica i una pràctica. Aquí podeu veure el guió de la sessió.

Read more...

Training at the UAB: “Guidelines for describing visual art”

The students working in groups

Audio description in all its forms is included in the program of the Master in Audiovisual Translation (MTAV) of the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). The technique to put into words the visual images is applicable not only to the cinema, theater or TV, but also in the field of museums to describe works of art. Since the 2007-08 academic year we have given in each edition of the course a session of 3 hours, which incorporates both theory and practice. Here you can see the summary of the session.

Read more...