Què fem

Facilitem processos de canvi en les organitzacions per tal de potenciar els seus serveis fent-los més accessibles a tothom.

Depenent de les característiques de l’organització (institució pública, museu, hotel, productora d’espectacles...) i de l’abast del projecte, les accions són diverses.

Els nostres serveis s’articulen al voltant de tres eixos: assessorament, formació i comunicació accessible.