Aprovada la nova Llei d'accessibilitat!

Era una notícia llargament esperada. Per fi el Parlament de Catalunya va aprovar el dia 15 d'octubre la Llei 13/2014 d'accessibilitat, publicada en el DOGC el 30 del mateix mes. Si la llei fins ara vigent i ja derogada -que es va promulgar l'any 1991 i es va desplegar en el Decret de l'any 1995- parlava quasi únicament de barreres arquitectòniques, la nova normativa amplia el concepte a les barreres en la comunicació i també, molt important, a les barreres actitudinals.

Tot un pas endavant! Aquest nou marc legal ha de permetre avançar cap a la plena autonomia de les persones i la igualtat d'oportunitats per a tothom. Ara cal veure com es desenvolupa la llei per a la seva aplicació i compliment en la pràctica.